Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej

Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Informacje Ogólne

1. Co oznacza FUA?

FUA to skrót od Flexible Use of Airspace, czyli elastyczne wykorzystanie przestrzeni powietrznej. Koncepcja ta opiera się na założeniu, że przestrzeń powietrzna nie jest w całości ani cywilna ani wojskowa, co oznacza że podczas planowania a także bieżącego wykorzystania przestrzeni brane są pod uwagę potrzeby wszystkich użytkowników.


2. Co to jest ASM?

ASM – skrót od Airspace Managment – zarządzanie przestrzenią powietrzną to funkcja, dzięki której możliwe jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni powietrznej przy uwzględnieniu potrzeb wszystkich użytkowników, zarówno cywilnych jak i wojskowych.
Aby ułatwić planowanie oraz wykorzystanie przestrzeni powietrznej ASM pracuje na  trzech poziomach:
ASM1 – poziom strategiczny (tu: link do OPS więcej w zakładce OPS)
ASM2 – poziom przedtaktyczny
ASM3 – poziom taktyczny.


3. Co to jest AMC?

AMC POLSKA Realizuje zadania zarządzania przestrzenią powietrzną na poziomie ASM 2 i 3.

ASM 2 – poziom przedtaktyczny

 1. zbieranie i analiza zapotrzebowań na przestrzeń powietrzną.
 2. rozstrzyganie kolidujących próśb o przydział stref zarządzanych przez AMC przez stosowanie zatwierdzonych priorytetów, renegocjacje, zmianę harmonogramów.
 3. informowanie o dokonanym przydziale przestrzeni powietrznej w planie użytkowania przestrzeni powietrznej (AUP) w przeddzień operacji.

ASM 3 – poziom taktyczny

 1. aktywacja i dezaktywacja elementów przestrzeni zawartych w AUP.
 2. uaktualnianie danych związanych z realizacją AUP.
 3. aktywacja, na prośbę użytkownika przestrzeni powietrznej, dodatkowych stref nie kolidujących ze strukturami zawartymi w AUP oraz przestrzenią niekontrolowaną.
 4. reagowanie na każdą dodatkową prośbę wynikającą z poważnych niespójności dróg lotniczych lub nie przewidzianych problemów ATC
 5. monitorowanie wykorzystania przydzielonych struktur przestrzeni powietrznej.
 6. informowanie o ograniczeniach użytkowników wykonujących loty w przestrzeni niekontrolowanej.

Dodatkowe informacje patrz e-AIP (ENR2.2.3-1 i ENR 2.2.2-1) http://ais.pansa.pl/aip/index.php


4. Co oznacza UTC?

Skrót od Coordinated Universal Time, używany w depeszy RQA/AUP/UUP.
Polska znajduje się w strefach czasowych:
UTC+01:00 h, w okresie zimowym
UTC+02:00 h w okresie letnim


5. Co to jest RQA?

Airspace Request, zamówienie na elementy przestrzeni powietrznej.
RQA należy składać do ASM2 według następujących zasad:

 • W przeddzień planowanych lotów nie później niż do 1000 UTC
 • Jeżeli okres planowanych lotów nie mieści się w okresie ważności AUP (0600 – 0600 UTC dnia następnego), zamówienie należy złożyć dwa dni wcześniej
 • Jeżeli loty są planowane na sobotę, niedzielę lub poniedziałek zamówienie należy złożyć w poprzedzający piątek do godziny 1000 UTC
 • Jeżeli loty są planowane w dniu bezpośrednio następującym po święcie państwowym, zamówienia należy składać w dniu poprzedzającym to święto najpóźniej do godziny 1000 UTC Poprawny przykładowy nagłówek RQA:
 • Poprawnie wypełniona depesza RQA

  (RQA typ depeszy
  EPXX kod ICAO/nazwa lotniska/ZZZZ
  20/11/2018 06:00 21/11/2018 06:00 czas obowiązywania AUP
  19/11/2018 09:00 czas nadesłania depeszy
  001 TRA59 A055 F105 11:00 12:00 EPBK PJE nazwa i parametry strefy)

 • E-mail: rqa@pansa.pl, w treści wiadomości
 • AFTN: EPWWZAMC

 

6. CO TO JEST AUP/UUP?

AUP - Airspace Use Plan, plan użytkowania przestrzeni powietrznej, dokument zawierający informację o przydziale struktur przestrzeni powietrznej. Na każdy dzień można opublikować tylko jeden AUP.

UUP - Updated Airspace Use Plan, zaktualizowany plan użytkowania przestrzeni powietrznej zawierający zmiany do opublikowanego AUP


7. ZASADY AKTYWACJI STREF.

Aktywacja elementów przestrzeni nie będących w kolizji z przestrzenią kontrolowaną wymaga od użytkownika potwierdzenia 30 min wcześniej o wykonywaniu lotów zgodnie z AUP lub podania zmian.

Aktywacja stref kolizyjnych (w AUP opisane w kolumnie uwagi - "CLN") wymaga uzgodnienia z ASM3 w dniu operacji na 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem oraz uzyskania zezwolenia.

 

8. PRIORYTETY.

Priorytety: OPS know-how
Additional information look e-AIP (ENR 2.2.3-1 & ENR 2.2.2-1) http://ais.pansa.pl/aip/index.php