Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

O Airspace Strategy for Poland Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

F A Q

graf

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

A . Odpowiedzi na pytania dotyczące RQA

 1. Czy w przypadku wysyłania kilku depesz od jednego użytkownika używać kolejnego numeru depeszy ?
  W nagłówku depeszy RQA nie używa się kolejnego numeru depeszy RQA

 2. Czy w nagłówku depeszy można wpisywać czas trwania lotów ?
  Termin ważności RQA zawsze 24 godziny np.:

  24/05/2001 06:00 - 25/05/2001 06:00 3. W jakich sekcjach depeszy RQA użytkownik powinien umieszczać czasy zamawianych struktur?
  W odpowiednich sekcjach RQA np. ,,CHARLIE'',"FOXTROT" należy wpisywać faktyczny czas zamówienia na elementy przestrzeni powietrznej.


 4. Co należy wpisać , jeśli użytkownik nie posiada swojego adresu AFTN ?
  Jeśli lotnisko nie posiada adresu AFTN, należy wpisywać czteroliterowy kod lotniska zgodnie z AIP Polska (np. EPSN).

 5. Jak wygląda prawidłowo wypełniony nagłówek depeszy RQA ?

  ( RQA
  EPPWYDYM (tylko swój adres AFTN lub tylko kod lotniska np.: EPPW )
  10/05/2001 06:00 - 11/05/2001 06:00 ( zawsze 24 h )
  09/05/2001 08:00 - (data i czas faktycznego wysłania depeszy)


 6. Jaki rodzaj czasu jest używany w depeszy RQA i AUP?
  Czas jest podawany tylko i wyłącznie w/g czasu UTC.


 7. Jakie struktury przestrzeni można zamawiać w rozdziale CHARLIE ?
  W "CHARLIE" zamawiamy strefy TSA, TRA, D oraz R.
  - wysokości w TSA należy zamawiać zgodnie z danymi opublikowanymi w AIP Polska (ENR 2.3.1),
  - można zamawiać segmenty TSA np. TSA 8ABC w jednej linijce, jeśli wysokość i czas zamawianych segmentów są takie same,
  - wysokości poniżej FL080 powinny być wyrażone w setkach stóp,

 8. Co należy wpisywać w rozdziale DELTA ?
  Należy zawsze wpisywać "NIL"

 9. Co należy wpisywać w rozdziale ECHO ?
  Należy zawsze wpisywać "NIL"
 10. Jakie struktury przestrzeni można zamawiać w rozdziale FOXTROT ?
  W ,,FOXTROT'' można zamawiać MATZ, MCTR, ATZ, TFR, MRT, EA, SRZ -ale tylko jeśli te są opublikowane w AIP Polska lub w depeszy NOTAM.

B. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE AUP

 1. Co znajduje się w rozdziale ALPHA i jaki ma to związek z planowaniem lotów ?
  "ALFA" jest to lista dostępnych dróg warunkowych kategorii 2 (CDR 2). Możliwe jest uwzględnianie przez użytkowników w wypełnianym planie lotu CDR 2 wykonujących lot zgodnie z przepisami obowiązującymi dla ogólnego ruchu lotniczego (GAT).
  Od godz. 20:00 (UTC) w piątek do godz. 06:00(UTC) w poniedziałek wszystkie drogi warunkowe stają się drogami warunkowymi kategorii 1 (CDR1 zgodnie z AIP POLSKA) i nie są publikowane w AUP. Analogicznie wygląda sytuacja w przeddzień świąt państwowych oraz podczas ich trwania.

 2. Co znajduje się w rozdziale BRAVO ?
  "BRAVO" zawiera lista zamkniętych stałych i warunkowych dróg lotniczych kategorii 1.
  Drogi te są zamykane na okres ćwiczeń, pokazów lub zawodów lotniczych.
  Wspomniane ćwiczenia lub zawody są wcześniej publikowane suplementem w AIP lub w NOTAM. Są one również zamykane na skutek aktywności elastycznych elementów przestrzeni powietrznej np. TSA, TRA, TSA typu D.

 3. Co znajduje się w rozdziale CHARLIE ?
  "CHARLIE" jest to lista TSA, TRA, TSA typu D oraz stref D i R
  Lista zatwierdzonych do wykorzystania TSA, TRA, TSA typu D i D może ale nie musi być tak sama jak w zamówieniu RQA, jest to podyktowane ogólną sytuacją planowanego ruchu lotniczego (wojskowego i cywilnego ) i wynikiem koordynacji z planami innych użytkowników przestrzeni powietrznej. Za ich przydział odpowiada Zespół ASM2 w AMC Polska.
  Strefy oznaczone literami EPD i dwoma cyframi to poligony.
  Strefy oznaczone literami EPD i trzema cyframi to TSA znajdujące się poza wodami terytorialnymi.

 4. Co znajduje się w rozdziale DELTA ?
  "DELTA" jest to lista zmian w stałych ograniczeniach przestrzeni powietrznej.
  W chwili obecnej nie wykorzystywana.

 5. Co znajduje się w rozdziale ECHO ?
  "ECHO" jest to lista rejonów o zredukowanej koordynacji (RCA).
  Rejon wyznaczany przez AMC dla potrzeb kontroli obszaru w celu zredukowanie koordynacji między kontrolerem GAT/OAT.

 6. Co znajduje się w rozdziale FOXTROT ?
  "FOXTROT" jest to lista zawierająca informacje dodatkowe dotyczące planowanego czasu aktywacji i wysokości takich elementów przestrzeni powietrznej jak MATZ, ATZ, TFR, MRT, EA jeżeli aktywność wybiega poza okres opublikowany w AIP. np. MATZ-EPMM

C. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE UUP

 1. Co to jest UUP i kiedy jest publikowany ?
  Jest to uaktualniony plan użytkowania przestrzeni powietrznej wprowadzający zmiany do już opublikowanego AUP. AMC (Zespół ASM2 lub ASM3) powiadamia odpowiednie służby telefonicznie lub faxem. Depesza UUP ma ten sam format co AUP. Zmiany w wykorzystaniu konkretnych elementów przestrzeni znajdują się w tym samym rozdziale co w AUP i pod tym samym numerem. Jeśli jest to nowa pozycja , otrzyma kolejny numer.
  Jeżeli rezerwacja elementu przestrzeni zawartego w AUP została odwołana , numer kolejny tego elementu i jego nazwa w depeszy UUP zostanie powtórzony , a w rubryce UWAGI pojawi się słowo "DELETED".

  UUP nie może wprowadzać dodatkowych ograniczeń w przestrzeni klasy G.

 2. Jak faktycznie realizuje się AUP, UUP ?
  Aktywacja elementów przestrzeni nie kolizyjnych z przestrzenią kontrolowaną wymaga jedynie od użytkownika potwierdzenia 30 min wcześniej o wykonywaniu lotów zgodnie z AUP lub podania zmian.
  Aktywacja TSA kolizyjnych z drogami stałymi (w AUP opisane w kolumnie uwagi -"KLZ") oraz TFR i MRT musi być uzgodnione z AMC (ASM3) w dniu operacji na 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem i uzyskać zezwolenie.

D. PRIORYTETY PRZYDZIAŁU STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

Wnioski o rezerwację przestrzeni powietrznej są rozpatrywane przez Ośrodek Planowania Strategicznego ASM i przydzielane przez AMC zgodnie z nw. priorytetami:

 1. Międzynarodowe ćwiczenia wojskowe:
  • z udziałem lotnictwa SZ RP;
  • bez udziału lotnictwa SZ RP;
 2. Międzynarodowe pokazy lotnicze (np. Air Show),
 3. Międzynarodowe zawody lotnicze (aeroklubowe),
 4. Zawody rangi światowej:
  • skoki spadochronowe;
  • samolotowe;
  • szybowcowe;
  • balony, motolotnie, paralotnie itp.,
 5. Zawody rangi europejskiej:
  • skoki spadochronowe;
  • samolotowe;
  • szybowcowe;
  • balony, motolotnie, paralotnie itp.,
 6. Międzynarodowe mistrzostwa Polski:
  • skoki spadochronowe;
  • samolotowe;
  • szybowcowe;
  • balony, motolotnie, paralotnie itp.,
 7. Połączone ćwiczenia rodzajów wojsk,
 8. Krajowe zawody lotnicze:
  • skoki spadochronowe;
  • samolotowe;
  • szybowcowe;
  • balony, motolotnie, paralotnie itp.,
 9. Krajowe ćwiczenia wojskowe (treningowo-szkoleniowe),
 10. Loty na tankowanie w powietrzu,
 11. Loty bezzałogowych statków powietrznych,
 12. Krajowe zawody lotnicze (aeroklubowo-lokalne),
 13. Próby bicia rekordów (lokalne pokazy lotnicze),
 14. Loty na potrzeby gospodarki narodowej (zrzut szczepionek, zabiegi agrolotnicze, patrolowanie linii przesyłowych),
 15. Loty fotogrametryczne posiadające akceptację ULC.