Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

O Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

FORMAT I ZAWARTOŚĆ DEPESZY UUP


TYP DEPESZY

UUP UAKTUALNIONY PLAN UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ

ORGAN WYSYŁAJĄCY

NAZWA OŚRODKA/ ADRES AFS

TERMIN WAŻNOŚCI

D/ 0000 D+1/ 0600

DATA I CZAS WYSŁANIA

(nie później niż D-1 godzina przed wprowadzeniem zmian)


ALPHA

LISTA DOSTĘPNYCH CDR KATEGORII 2


NUMER

OPIS DROGI

PRZEDZIAŁ WYSOKOŚCI

OKRES WAŻNOŚCI

UWAGI

Numer kolejny odpowiadający numerowi w AUP. Nowej pozycji przydziela się nowy numer

Oznacznik i odcinki AWY opisane punktami nawigacyjnymi

Przedział wysokości wyrażony w FL

Okres aktywności

Informacje dodatkowe (tekstem otwartym).
Jeśli element z AUP został skasowany, w tym polu pojawia się słowo "Deleted"

Jeśli element z AUP został skasowany, pola nie są wypełniane


BRAVO

LISTA ZAMKNIĘTYCH STAŁYCH I WARUNKOWYCH DRÓG LOTNICZYCH KATEGORII 1


NUMER

OPIS DROGI

PRZEDZIAŁ WYSOKOŚCI

OKRES WAŻNOŚCI

UWAGI

Numer kolejny odpowiadający numerowi w AUP

Oznacznik i odcinki AWY opisane punktami nawigacyjnymi

Przedział wyrażony w FL

Okres zamknięcia

Informacje dodatkowe (tekstem otwartym).
Jeśli element z AUP został skasowany, w tym polu pojawia się słowo "Deleted"

Jeśli element z AUP został skasowany, pola nie są wypełniane


CHARLIE

LISTA TSA, TRA ORAZ STREF D I R ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMC


NUMER

OPIS STREFY

PRZEDZIAŁ WYSOKOŚCI

OKRES WAŻNOŚCI

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

UWAGI

Numer kolejny odpowiadający numerowi w AUP

Nazwa strefy jej numer i sektory

Przedział wysokości

Czas aktywności

Oznaczenie jednostki/ użytkownika,

Informacje dodatkowe (tekstem otwartym).
Jeśli element z AUP został skasowany, w tym polu pojawia się słowo "Deleted"

Jeśli element z AUP został skasowany, pola nie są wypełniane


DELTA

LISTA ZMIAN W STAŁYCH OGRANICZENIACH PRZESTRZENI POWIETRZNEJ


NUMER

OPIS STREFY

PRZEDZIAŁ WYSOKOŚCI

OKRES WAŻNOŚCI

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

UWAGI

Nr kolejny odpowiadający numerowi w AUP. Nowej pozycji przydziela się nowy numer

Nazwa strefy jej numer i sektory

Przedział wysokości

Czas aktywności

Nazwa organu odpowiedzialnego za zmianę

Informacje dodatkowe (tekstem otwartym). Jeśli element z AUP został skasowany, w tym polu pojawia się słowo "Deleted"

Jeśli element z AUP został skasowany, pola nie są wypełniane


ECHO

LISTA REJONÓW O ZREDUKOWANEJ KOORDYNACJI


NUMER

OPIS REJONU

PRZEDZIAŁ WYSOKOŚCI

OKRES WAŻNOŚCI

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

UWAGI

Numer kolejny odpowiadający numerowi w AUP. Nowej pozycji przydziela się nowy numer

Nazwa i numer rejonu

Przedział wysokości

Czas aktywności

Nazwa organu odpowiedzialnego za rejon

Informacje dodatkowe (tekstem otwartym). Jeśli element z AUP został skasowany, w tym polu pojawia się słowo "Deleted"

Jeśli element z AUP został skasowany, pola nie są wypełniane


FOXTROT

INFORMACJE DODATKOWE / LISTA UDOSTĘPNIONYCH MATZ, ATZ, MCTR, TFR, MRT, EA, SRZ


NUMER

OPIS STREFY

PRZEDZIAŁ WYSOKOŚCI

OKRES WAŻNOŚCI

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

UWAGI

Numer kolejny odpowiadający numerowi w AUP

Nazwa strefy jej numer i sektory

Przedział wysokości

Czas aktywności

Oznaczenie jednostki/użytkownika

Informacje dodatkowe (tekstem otwartym). Jeśli element z AUP został skasowany, w tym polu pojawia się słowo "Deleted"

Jeśli element z AUP został skasowany, pola nie są wypełniane