Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarz±dzania ruchem lotniczym


Logo CEF

AUP OSTRZEŻENIE !!!


Dokument przedstawia sytuację planowan±.
Informacje o rzeczywistym wykorzystaniu poszczególnych elementów przestrzeni można uzyskać w dniu operacji w AMC-POLSKA zespół ASM