Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

OPIS I FORMAT DEPESZY AUP


TYP DEPESZY

AUP

ORGAN WYSYŁAJĄCY

NAZWA OŚRODKA/ ADRES AFS

TERMIN WAŻNOŚCI

D/ 0600 D+1/ 0600

DATA I CZAS NADANIA

(D-1/14:00 najpóźniej)


ALPHA

LISTA DOSTĘPNYCH CDR KATEGORII 2


NUMER

OPIS DROGI

PRZEDZIAŁ WYSOKOŚCI

OKRES WAŻNOŚCI

UWAGI

numer kolejny począwszy od numeru 1

Oznacznik AWY i odcinki opisane punktami nawigacyjnymi.

Przedział wysokości wyrażony w FL

Początek i koniec okresu aktywności

Informacje dodatkowe (tekstem otwartym)


BRAVO

LISTA ZAMKNIĘTYCH STAŁYCH I WARUNKOWYCH DRÓG LOTNICZYCH KATEGORII 1


NUMER

OPIS DROGI

PRZEDZIAŁ WYSOKOŚCI

OKRES WAŻNOŚCI

UWAGI

numer kolejny począwszy od numeru 1

Oznacznik AWY i odcinki opisane punktami nawigacyjnymi.

Przedział wysokości wyrażony w FL

Okres zamknięcia

Informacje dodatkowe (tekstem otwartym)


CHARLIE

LISTA TSA, TRA, ORAZ STREF "D" I "R" ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMC


NUMER

OPIS STREFY

PRZEDZIAŁ WYSOKOŚCI

OKRES WAŻNOŚCI

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

UWAGI

Numer kolejny począwszy od numeru 1

Nazwa strefy jej numer i sektory

Przedział wysokości w FL lub stopach

Czas aktywności

Oznaczenie jednostki/użytkownika,

lInformacje dodatkowe tekstem otwartym, np. liczba i typ statków powietrznych


DELTA

LISTA ZMIAN W STAŁYCH OGRANICZENIACH PRZESTRZENI POWIETRZNEJ


NUMER

OPIS STREFY

PRZEDZIAŁ WYSOKOŚCI

OKRES WAŻNOŚCI

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

UWAGI

Numer kolejny począwszy od numeru 1

Nazwa strefy, jej numer i sektory

Przedział wysokości w FL lub stopach

Czas aktywności

Nazwa organu odpowiedzialnego za zmianę

Informacje dodatkowe (tekstem otwartym)


ECHO

LISTA REJONÓW O ZREDUKOWANEJ KOORDYNACJI


NUMER

OPIS STREFY

PRZEDZIAŁ WYSOKOŚCI

OKRES WAŻNOŚCI

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

UWAGI

Numer kolejny począwszy od numeru 1

Nazwa i numer rejonu

Przedział wysokości w FL

Czas aktywności

Nazwa organu odpowiedzialnego za rejon

Informacje dodatkowe (tekstem otwartym)


FOXTROT

INFORMACJE DODATKOWE / LISTA AKTYWNYCH MATZ, ATZ, MCTR, TFR, MRT, EA, SRZ


NUMER

OPIS STREFY

PRZEDZIAŁ WYSOKOŚCI

OKRES WAŻNOŚCI

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

UWAGI

Numer kolejny począwszy od numeru 1

Nazwa strefy, jej numer i sektory

Przedział wysokości w FL lub stopach

Czas aktywności

Nazwa użytkownika odpowiedzialnego za przestrzeń

Informacje dodatkowe, np. liczba i typ statków powietrznych