Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
Kontakt    

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej


Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Informacje bieżące

Gat To Europe

Jeśli planujesz złożyć RQA pamiętaj, że:

  • Czas obowiązywania AUP to 0600 UTC do 0600 UTC dnia kolejnego.
  • RQA należy złożyć do 1000 UTC
  • Zawsze dołączaj dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za działania w strefie
  • Zawsze należy czekać na potwierdzenie otrzymania RQA
  • Najbliższy dzień świąteczny to 22.kwietnia – RQA należy wówczas złożyć 19.kwietnia na cztery kolejne dni: 20,21,22,23 kwietnia.

 

Jeśli chcesz aktywować strefę pamiętaj, że:

  • Każdy użytkownik ma obowiązek nawiązania kontaktu z ASM3 60 do 30 minut przed planowanym rozpoczęciem aktywności w strefie.
  • Brak potwierdzenia rozpoczęcia  lotów w ciągu 30 minut skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na działania w strefie!

CAT-10Ekipa AMC podczas przygotowania stanowiska na World ATM Congress.

wac


CAT na stanowisku PAŻP.

wac

wac

wac

wac