Rezerwacja przestrzeni online
www.webrqa.pansa.pl

Zastrzeżenia Prawne

©  2007 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawarte na stronach domeny informacje, materiały, artykuły, elementy graficzne stanowią własność Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i/lub innych wskazanych właścicieli i nie mogą być używane w celach handlowych.

Wszelka modyfikacja, reprodukcja lub przetwarzanie niniejszej domeny jest zabroniona.

Dane zawarte na stronach nieniejszej domeny mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane w celach operacyjnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tytułu posłużenia się zamieszczonymi informacjami, materiałami, artykułami lub elementami graficznymi, jak również nie gwarantuje ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych na stronach tej domeny, należy je najpierw zweryfikować na podstawie stosownych publikacji lotniczych lub kontaktując się z amc.poland@pansa.pl

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że w przypadku przesłania jakiejkolwiek korespondencji do niniejszej domeny za pośrednictwem Internetu lub poczty elektronicznej, nie zapewnia zachowania prywatności czy poufności otrzymanych informacji, materiałów oraz nie zapewnia, że nie zostaną naruszone inne prawa z nimi związane.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zastrzega sobie prawo odtwarzania przetwarzania, publikacji lub jakiegokolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej powyższą drogą korespondencji, w jakimkolwiek celu.

Za dostępność i zawartość ścieżek podanych/wskazanych w niniejszej domenie, a administrowanych przez osoby trzecie, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od wszelkiej odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym czasie.